VỀ NHÀ XƯỞNG

Diện tích văn phòng 144m2

Diện tích nhà xưởng 2000m2

Tổng diện tích 4512m2

VỀ MÁY MÓC, TRANG THIẾT BỊ.

STT

Tên chi tiết

Số lượng

Nguồn gốc

I

Thiết bị sản xuất chính

1

Máy cắt tôn

02

Liên xô

2

Máy uốn thép định hình

01

Italia

3

Máy hàn xoáy chiều 500A

13

Nga

4

Máy hàn xoáy chiều 300A

18

Trung Quốc

5

Máy cắt hơi 6 mỏ

01

Trung Quốc

6

Máy ép thủy lực

02

Trung Quốc

7

Máy nắn cánh chữ H

01

Trung Quốc

8

Máy khoan cân

02

Việt Nam

9

Máy khoan đứng

02

Nga

10

Máy tiện 16 k20

08

Nga

11

Máy phay lăn răng

02

Nga

12

Máy bào

02

Việt Nam

13

Máy mài 2 đá

02

Trung Quốc

14

Máy hàn tăng phô

04

Nhật

15

Máy cưa cần

02

Việt Nam

16

Dụng cụ đo kiểm tra

10

Nhật

17

Máy cắt bán tự động

01

Nhật

18

Máy cắt khí bán tự động

01

Nhật

19

Máy hàn tích

01

Trung Quốc

20

Máy cắt Plasma

01

Trung Quốc

21

Cẩu trục 10 tấn

01

Nhật

22

Máy đột dập

01

Séc

23

Máy phay đứng

01

Nga

24

Máy phay ngang

01

Nga

25

Máy chấn tôn

01

Nga

26

Máy lốc gầu

01

Việt Nam

27

Máy Búa

01

Trung Quốc

28

Máy búa

01

Liên Xô

II

Phương tiện vận tải

1

Xe cẩu nâng hàn loại 5 tấn

01

Hàn Quốc

2

Xe cẩu nâng hàng loại 13 tấn

01

Đức

3

Xe tải 5 tấn

01

Hàn Quốc

4

Xe tải 1 tấn

01

Hàn Quốc

5

Xe ôtô 4 chỗ

01

Hàn Quốc

6

Xe ôtô 5 chỗ

01

Nhật

III

Thiết bị văn phòng

   
 

……..